Prize of AIJ for Design, 2001


The Gallery of Horyuji Treasures, Tokyo National Museum

13-9 Ueno koen, Taito-ku, Tokyo


TANIGUCHI Yoshio

President, Taniguchi and Associates

Photo: KITAJIMA Toshiharu

Dormitory of agricultural College of KumamotoFUJIMORI Terunobu

University of Tokyo

Photo: MASUDA Akihisa

Nakajima Garden Housing Project

475-1 Nakajima, Fuji-city, Shizuoka


MATSUNAGA Yasumitsu

Kagoshima University

Photo: HORIUCHI Kohji

| Homepage | INDEX |